Dags att renovera ditt hem, då är en kontrollansvarig i Stockholm något för dig!

maj 26, 2018 0 av admin

Om du funderar på att dra igång ett stort renoveringsprojekt kan det vara skönt att anlita ett företag som kontrollerar att arbetet utförs på ett korrekt sätt samt att dina entrepenörer har valt hållbara material av högsta kvalitet. En kontrollansvarig är också ansvarig för att säkerhetsföreskrifterna efterlevs på byggarbetsplatsen, detta för att många moment i en ombyggnation/nybyggnation i vissa fall kan innebära direkt livsfara för de som arbetar operativt med renoveringen. En kontrollansvarig är direktrapporterande till den så kallande byggherren och det är byggherrens ansvar att ta fram en plan för vad som bör kontrolleras i projektet samt när kontrollerna ska äga rum.

Kontrollansvarig i Stockholm kan hjälpa till med bygglovet.

Inte nog med att en kontrollansvarig kan hjälpa till att kontrollera att arbetet blir väl utfört, kontrollansvarig i Stockholm kan också hjälpa till att söka bygglov för den renovering/ombyggnation som önskar göras. Bygglovsansökan upplevs ofta som en bökig process, det är inte helt ovanligt att många personer skickar in sina ansökningar och får avslag. Med hjälp av en kontrollansvarig kan du reducera risken för att din ansökan inte blir godkänd, vilket i sin tur gör att arbetet kommer ”på rull” mycket snabbare. Det finns väl inget mer mödosamt än ett byggprojekt om inte kommer igång som planerat. Inte sällan är renoveringsprojekt säsongsbaserade.

Säkerställ kvaliteten med en kontrollansvarig i Stockholm

Det kan tyckas att en kontrollansvarig kanske är en onödig utgift, varför inte lita på de som utför arbetet, de vet ju ändå bäst och varför skulle de luras? Tänk om! Ett så kallat fuskbygge, eller ett felaktigt utfört arbete, kan stå dig mycket dyrt. En kontrollansvarig kontrollerar varje steg i processen.

En kontrollansvarig för bygglov måste vara certifierad!

Då man anlitar en kontrollansvarig för sitt bygg/renoveringsprojekt är det av största vikt att denna personen är certifierad. Fördelen med en certifierad kontrollansvarig är att man inte behöver anlita denna personen på heltid, istället räcker det att betala den kontrollanvarige för de timmar som han/hon lägger på att kontrollera byggnationen. Du behöver alltså inte ta höjd för några extrema kostnader utöver det du redan budgeterat för.