Dags att spola stammarna

juli 19, 2018 Av av admin

På senaste tiden så har vi i styrelsen börjat få in allt fler klagomål från boende i föreningen att kranar och avlopp droppar. Det är allt som oftast ett tecken på att någonting är knas. Och nästan alltid behövs en stamspolning göras. Det är tyvärr svårt att förutspå sånt här innan och det krävs oftast att flera i föreningen uppdagar samma problem. Nu har vi i alla fall påbörjat processen med ett företag för att utföra spolning av stammarna som beräknas vara klart inom några veckor. I det här inlägget tänkte jag dela några av mina tankar och idéer kring vad som är viktigt som styrelseledamot i en BRF att hålla reda på.

För en nära kontakt med föreningens medlemmar

Oftast innan en större renovering eller uppdagandes av ett fel så har de boende redan märkt av tendenser till att något är fel. Det kan vara små vardagliga fel till större distraktioner i medlemmarnas vardag. För att undvika att problemen leder till större projekt än nödvändigt så är det önskvärt att upptäcka dessa så tidigt som möjligt. I vårt fall räckte en stamspolning istället för ett stambyte, just för att våra medlemmar uppmärksammade problemet innan det hade blivit för stort. I det läget problem med fastigheten börjar uppdagas är den en fördel om styrelsen har en nära kontakt med dess medlemmar och att det inte finns några hinder för medlemmarna att kunna höra av sig. Kommunikation är nyckeln.

Utför regelbundna kontroller

Vanligt är att man som förening följer en underhållsplan som berättar när det är dags för renovering, lagningar och uppgraderingar. I Stockholm är det mer regel än undantag. Som alltid så räcker det inte med att man bara betalar en konsult för att upprätthålla en plan utan det krävs såklart att man även följer denna, helst slaviskt. Står det i underhållsplaner att det är dags att se över stammarna eller avloppen – se till att gör detta också. Låt inte anledningar som brist på tid eller liknande komma iväg – kostnaden kan bli större än förtjänsten.