Hur går en fasadrenovering i Stockholm till?

november 26, 2018 0 av admin

När det är dags att göra en fasadrenovering i Stockholm kan det vara bra att känna till ett par saker. Det allra viktigaste att komma ihåg är att all puts, färg, underlag, armering och annat är helt beroende av varandra. Man måste alltid utgå från underlaget för att fasadrenoveringen ska bli bra. Man måste veta hur mycket underlaget suger, vilken sammansättning det har och så vidare för att veta hur man ska anpassa de övriga delarna av fasaden.

När man renoverar en fasad ska man se till att de olika skikten blir svagare ju längre ut från själva huset man kommer. Underlaget ska alltså vara det allra starkaste, näst efter armeringen. Putsen ska vara svagare och färgen det allra svagaste. En puts som bara har en stark färg är inte mycket värd när den börjar ramla av underlaget.

Om man känner sig osäker

Om man ser att det är dags att renovera fasaden, men om man känner sig osäker kan det vara klokt att kontakta fasadrenovering Stockholm som kan ge tips och råd om vilka material och metoder som bör användas. Dessutom kan de också utföra hela jobbet åt fastighetsägaren. Genom att anlita proffs behöver man aldrig oroa sig för att putsen ska bli fel, eller för att den ska spricka snabbt efter att renoveringen har blivit slutförd.

Att renovera en gammal fasad

När det gäller gamla fasader tål de ofta en hel del. Men om den ska renoveras måste man noga beakta materialen. Man måste se till att använda rätt material på väggen. En vägg som kalkputsas kan till exempel inte målas med vanlig plastfärg. Detta kan leda till stora problem med fukt i väggen eftersom att färgen inte släpper ut fukten. Genom detta är det risk att putsen får en drastiskt försämrad hållbarhet.