Värmepump i Tyresö

maj 29, 2018 0 av admin

Med en ny värmepump kan du göra stora besparingar i och med att dina uppvärmningskostnader och kostnader för att framställa varmt tappvatten kommer att sjunka. Värmepumpar är dessutom väldigt enkla att sköta och underhålla jämfört med alternativa värmekällor som pellets och ved. Tekniken har gått framåt på senare år och du hittar idag modeller som ensamma kan värma en större fastighet på ett kostnadseffektivt sätt, även mitt i vintern. Värmepumpar kan alstra värme genom olika tekniker. Varianterna har sina för- respektive nackdelar. Det är en av de saker som vi kommer att titta lite närmre på i den här texten.

Bergvärmepumpar i Tyresö

Berggrunden i Tyresö lämpar sig, generellt, riktigt bra för bergvärme. Det är en faktor som påverkar installationskostnaden för ett bergvärmesystem. Just det faktum att det, i relation till andra värmepumpar, kostar ganska mycket att installera bergvärme brukar annars framhållas som det främsta argumentet mot bergvärme. Ser man till den ekonomiska biten i ett större perspektiv och räknar in sänkningar av uppvärmningskostnader under värmesystemets livslängd är det dock oftast bergvärmepumpar i tyresö ett bra val att satsa på bergvärme. Särskilt nu när räntorna är historiskt låga och det går att teckna låna som är så förmånliga och månadskostnaderna faktiskt blir lägre redan på kort sikt.

En värmepump i Tyresö kan anslutas till ett vattenburet system

Bergvärme är, precis som andra typer av värmepumpar, ganska flexibelt. Flera värmekällor kan ofta kombineras i samma system och har du redan vattenburen värme med element kan det fungera även om du börjar använda en pump som värmekälla. Bergvärme har också den fördelen att det är ett mycket lättskött system.

Frånluftsvärmepump i Tyresö

Luftvärmepumpar är ofta bra i fastigheter med öppen planlösning där värmen sprids effektivt. I större hus och lägenhet kan flera luftvärmepumpar behövas. Frånluftsvärme är en intressant teknik som bygger på att värmen i luften inne i huset återanvänds samtidigt som anläggningen även ger god ventilation. Denna typ av värmepump finns i alla storlekar och du hittar modeller som passar i den lilla sommarstugan såväl som stora system för flerfamiljshus.